KontaktAdres:
Multifolie Gołaszewska-Kudlik
ul. Rzeczna 3/13
55-093 Kiełczów
NIP 8961529728
Konto bankowe (Aliorbank):
29 2490 0005 0000 4500 9200 9594


Osoby do kontaktu:
- zapytania, oferty, wyceny - mgr Bogumiła Gołaszewska | 606 506 026, email: bg@multifolie.pl
- montaż,kwestie techniczne - mgr inż. Marcin Kuszaj | 606 453 233, email: mk@multifolie.pl

 PRZYKŁADOWE REALIZACJE